Musikere – i faresonen for å bli spilleavhengige?

Når man vurderer hvorfor folk spiller, er det viktig å forstå at det vanligvis ikke er noen spesifikk årsak til patologisk gambling. En slik lidelse synes, som de fleste andre følelsesmessige forhold, å være resultatet av en kombinasjon av biologiske sårbarheter, måter å tenke på, og sosiale stressorer (biopsykososiale modeller). Det er imidlertid elementer som øker sannsynligheten for at den enkelte vil utvikle en gamblingavhengighet. Risikofaktorer for utvikling av patologisk gambling inkluderer schizofreni, humørproblemer, antisosial personlighetsforstyrrelse og alkohol- eller kokainavhengighet.

Mennesker som lider av tvangsspill har en tendens til å søke spenning eller endring, de føler seg frakoblet (dissociert), avslappet eller oppglødd mens de gambler eller spiller videospill. Forskning viser også at personer som har pengeproblemer, vinner en stor mengde penger tidlig i gambling, har hatt et nylig tap (som skilsmisse, jobbtap), eller er økende ensom, øker risikoen for å utvikle tvangsspill. Enkel tilgang til gambling (gjennom casino på nett og mobil casino), troen på at de har oppdaget et system for å vinne på gambling, og at de ikke klarer å holde rede på penger som er vunnet og tapt ved gambling, er flere risikofaktorer for å engasjere seg i tvangsspill.

Alder en viktig faktor

Alder ser ut til å spille en kritisk faktor for utviklingen av patologisk gambling, og den kliniske kursen avhengigheten kan følge. I en ny studie har forskere vurdert mer enn 2300 pasienter i alderen 17 til 86 år og oppdaget at enkelte personlighetstrekk knyttet til alder er risikofaktorer i ulike stadier av livet. For eksempel er yngre pasienter (fra 17 til 35 år) mer sannsynlig å være impulsive og søke nye opplevelser som fungerer som utløsende faktorer for gambling.

Undersøkelser oppdaget at unge pasienter er assosiert med en høyere alvorlighetsgrad i deres gamblingadferd. Et sentralt funn fra studien er at patologisk gambling er en midlertidig og episodisk tilstand i pasientens liv. Kjønn er også en variabel i presentasjonen av avhengigheten da forskere oppdaget et senere spillutbrudd hos kvinner, fra 35 til 40 år, mens menn begynner å gamble tidligere.

Livsstil musikere

Å være musiker er et vidt begrep, både i form av ulike sjangre og ulike livsstiler basert på når på døgnet man jobber. Men om vi tar oss friheten til å generalisere litt, så har mange musikere en arbeidstid sent på kvelden og i en setting der det er tilgang på alkohol. Inntektsgrunnlaget ligger i konserter, og mens noen klarer å livnære seg kun på musikken, er det andre som gjerne må jobbe på dagtid i tillegg for å få hjulene til å gå rundt. I tillegg kan man legge til grunn at gjennomsnittsalderen for en aktiv musiker ligger i nedre sjikt av den voksne aldersskalaen.

Sett opp mot de faresignalene for å ende opp som spilleavhengig, så er musikere i en utsatt gruppe. Det er en langt høyere prosentandel menn som spiller i band, gjerne unge, voksne mannfolk som lever et noe utsvevende liv. På dagtid og på reise under turné blir det mye tid til overs, og det kan være aktuelt å bruke noe av denne tiden på poker eller andre nettspillaktiviteter. Dog er det ingen undersøkelser som stadfester konkrete tall som kan påvise at musikere er mer utsatt for å bli spilleavhengig, annet enn de årsaker som er nevnt i denne artikkelen. Det er viktig å fokusere på at patologisk gambling er en kombinasjon av mange årsaker, og ved å redusere noen av disse risikofaktorene vil man kunne forhindre eller redusere sannsynligheten for spillavhengighet.

Privacy Policy